Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ιδρύθηκε το έτος 2000 από τέσσερις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης

  • Αρχική
  • Ανακοινώσεις
  • Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ιδρύθηκε το έτος 2000 από τέσσερις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης
⇲ Το Δίκτυο των Ευρωπαϊκών Γεωπάρκων ιδρύθηκε το έτος 2000 από τέσσερις αγροτικές περιοχές της Ευρώπης. Ιδρυτικά γεωπάρκα υπήρξαν το Απολιθωμένο Δάσος της Λέσβου, η περιοχή Reserve Geologique de Haute Provence της Γαλλίας, η περιοχή Vulkaneifel της Γερμανίας και η περιοχή Maestrazgo της Ισπανίας. Το έτος 2004 ο θεσμός αναγνωρίστηκε από την 𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢 και τα ευρωπαϊκά γεωπάρκα προσαρτήθηκαν στο Παγκόσμιο πλέον Δίκτυο Γεωπάρκων 𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢.

Τα γεωπάρκα είναι ορισμένοι, ενιαίοι γεωγραφικοί χώροι με βασικό στόχο των την προστασία και ανάδειξη του αβιοτικού περιβάλλοντος, την εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση κατοίκων και επισκεπτών και τη βιώσιμη τοπική ανάπτυξη, μέσα από δράσεις γεωτουρισμού και στήριξης της τοπικής παραγωγής.
Σήμερα, το δίκτυο απαριθμεί συνολικά 97 Ευρωπαϊκά Γεωπάρκα.

🇬🇧 The European Geoparks Network was founded in the year 2000 by four rural regions of Europe. Founding geoparks were the Petrified Forest of Lesvos, the Reserve Geologique de Haute Provence region of France, the Vulkaneifel region of Germany and the Maestrazgo region of Spain. In the year 2004 the network was recognized by UNESCO and the European geoparks were declared UNESCO Global Geoparks.
UNESCO Global Geoparks (UGGp) are single, unified geographical areas where sites and landscapes of international geological significance are managed with a holistic concept of protection, education and sustainable development. Their bottom-up approach of combining conservation with sustainable development while involving local communities is becoming increasingly popular.
Today, the network lists a total of 97 European Geoparks.