𝟔 𝚰𝚶𝚼𝚴𝚰𝚶𝚼 𝟐𝟎𝟐𝟒: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNESCO

  • Αρχική
  • Business & Strategy
  • 𝟔 𝚰𝚶𝚼𝚴𝚰𝚶𝚼 𝟐𝟎𝟐𝟒: ΕΝΑΣ ΧΡΟΝΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΣΤΟ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΔΙΚΤΥΟ ΓΕΩΠΑΡΚΩΝ ΤΗΣ UNESCO

Με την ένταξη του Γεωπάρκου Λαυρεωτικής στο Παγκόσμιο Δίκτυο Γεωπάρκων της 𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢 καταφέραμε μέσα από την ανάδειξη του θησαυρού αυτού της Αττικής που χαρακτηρίζεται από πλούτο γεωλογικών, γεωμορφολογικών και πολιτιστικών χώρων να ενισχύσουμε την επιστημονική έρευνα με διεθνείς συνεργασίες, να προάγουμε την περιβαλλοντική παιδεία μέσα από τα σεμινάρια και παρουσιάσεις.

Στόχος μας η περιοχή της Λαυρεωτικής να αναδειχθεί σε εναλλακτικό προορισμό, με ταυτόχρονη τόνωση της επιχειρηματικότητας και της καινοτομίας, τη δημιουργία θέσεων εργασίας, αλλά κυρίως την προώθηση των εναλλακτικών μορφών τουρισμού.

Η 𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢 προωθεί τη διαμόρφωση μίας νέας τουριστικής και επενδυτικής κουλτούρας, στο πλαίσιο της οποίας παίζει σημαντικό ρόλο η ανάδειξη της περιβαλλοντικής και πολιτιστικής κληρονομιάς. Η ένταξή μας στο Παγκόσμιο Δίκτυο των Γεωπάρκων της 𝗨𝗡𝗘𝗦𝗖𝗢 αποτελεί κλειδί που θα ξεκλειδώσει την ανάπτυξη της Λαυρεωτικής και θα δοθεί η δυνατότητα συνεργειών σε τοπικό, εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Αρωγός στις δράσεις του Γεωπάρκου ο Πρόεδρος του και Δήμαρχος Λαυρεωτικής Δημήτρης Λουκάς.