Ανδριάντας του J. B. Serpieri

Στο τέρμα της πλατείας στέκεται και σήμερα σαν ένα επιβλητικό ,υπερμέγεθες μνημείο ο ανδριάντας του I.B. Σερπιέρι, φτιαγμένος από μάρμαρο. Είναι έργο του γλύπτη Γ. Βρούτου.Τα αποκαλυπτήρια του αγάλματος έγιναν το 1899. Ήταν στημένο σε υπερυψωμένη μαρμάρινη βάση που διατηρείται μέχρι και σήμερα, μαζί με τους τέσσερις φοίνικες στα άκρα, ενώ προστατεύεται από μεταλλικό κιγκλίδωμα. Η ύπαρξη των φοινίκων στα άκρα δημιουργούσε ένα συνδυασμό γλυπτικής και φύσης σε ένα μνημειακό σύνολο.Στη διατηρημένη υπερυψωμένη βάση υπάρχουν τρεις επιγραφές : στην κύρια όψη «Ιωάννης Βαπτιστής Σερπιέρης, ζώσαν εκ νεκράς ανέστησε πόλιν και πλούτον από σποδού αυτή εξανέτειλε», άλλη στην ανατολική πλευρά γραμμένη στα Γαλλικά «Jean Baptiste Serpieri D’ une poussiere de dignee, il atirel’ ec lat du metalet le pain del’ ouvrier» (μεταφρ. Ο I.B. Σερπιέρι από μια παραμελημένη τέφρα ανέσυρε τη λάμψη του μετάλλου και το ψωμί του εργάτη) και μια τρίτη στη δυτική πλευρά γραμμένη στα Ιταλικά « Italiano Gianbatista Serpieri la citta volle e viglia qui» Μεταφρ. στον Ιταλό I.B. Σερπιέρι η πόλη θέλησε (εννοείται: να αφιερώσει αυτό το μνημείο) και ξαγρυπνά εδώ.