Δημαρχείο Λαυρίου (το πρώτο κτήριο του νεότερου Λαυρίου)

  • Αρχική
  • Δημαρχείο Λαυρίου (το πρώτο κτήριο του νεότερου Λαυρίου)

Κτίστηκε την 1 Ιουνίου 1864 και αποτέλεσε το πρώτο κτήριο του Νεότερου Λαυρίου. Αρχικά, στέγαζε τα γραφεία και την κατοικία της Διεύθυνσης της Ιταλογαλλικής εταιρείας “Serpieri -Roux Fraissinet C.E ” και στη συνέχεια της «Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου».Βρίσκεται μέσα σε ένα διαμορφωμένο χώρο και διατηρεί σε μεγάλο βαθμό αναλλοίωτη την αρχική του μορφή. Ξεχωρίζει με την πλαστικότητα των όγκων του και την αυστηρή, αλλά επιμελημένη του όψη που στέφεται με αέτωμα και έχει συμμετρικά τοποθετημένα τα ανοίγματά του. Διατηρεί όλα τα επί μέρους στοιχεία των ανοιγμάτων αυτούσια, καθώς και τα άλλα διακοσμητικά στοιχεία των όψεων, όπως είναι οι ψευδοπαραστάδες με τα κορινθιακά επίκρανα , ο εξώστης με το περίεργο κιγκλίδωμα και τα σκαλιστά φουρούσια.

Σήμερα, το Διοικητήριο της Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου στεγάζει το Δημαρχείο της πόλης, έχει επισκευαστεί και έχει δεχθεί προσθήκη μιας μεγάλης αίθουσας, η οποία μέχρι πρότινος λειτουργούσε ως χώρος συσκέψεων του Δημοτικού Συμβουλίου.