Δολίνη «Χάος»

Ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει ένα πολύ εντυπωσιακό σφαιρικό, φυσικό κενό καρστικού τύπου (Δολίνη), με διάμετρο 120 m και βάθος 55 m. Δημιουργήθηκε στο Τεταρτογενές στο πλαίσιο του σχηματισμού του Ανωτέρου Μάρμαρου της Ενότητας Καμάριζας (LTU) από την κατάρρευση της στέγης ενός σπηλαίου.