Γαλλική Σκάλα

Στη βόρεια πλευρά του λιμανιού του Λαυρίου στέκει επιβλητική η σιδερένια Σκάλα της Γαλλικής Εταιρείας, η οποία κατασκευάστηκε το 1888 για την ευκολότερη φόρτωση στα πλοία των μεταλλευμάτων με σκοπό την εξαγωγή τους κυρίως στη Γαλλία. Η Γαλλική Σκάλα που καταγράφεται σήμερα ως έσχατο απομεινάρι των παραθαλάσσιων εγκαταστάσεων της ιστορικής CFML και των αξιόλογων λιμενικών έργων που επιτέλεσε στη Λαυρεωτική, εξακολουθεί να λειτουργεί ως τοπόσημο, και μάλιστα το ισχυρότερο της πόλης του Λαυρίου μέχρι σήμερα, καθώς και ως αναπόσπαστο τμήμα της τοπικής συλλογικής μνήμης.

Η εγκατάσταση αυτή της Γαλλικής Εταιρείας χρησίμευε στην αποθήκευση και εκφόρτωση των προϊόντων μεταλλουργίας στα ατμόπλοια και στην παραλαβή καύσιμων υλών, κυρίως γαιάνθρακα. Από το σύνολο αυτό των εγκαταστάσεων, σώζεται σήμερα μόνο η Σκάλα, στη βορειοδυτική άκρη του λιμανιού, καθώς και ένας από τους μεγάλους λίθινους τοίχους της αποθήκης, αφού τα τελευταία σωζόμενα τμήματα των υπόλοιπων κατασκευών κατεδαφίστηκαν στο τέλος της προηγούμενης δεκαετίας
.