Κάμινος Πύρωσης Καλαμίνας

  • Αρχική
  • Κάμινος Πύρωσης Καλαμίνας

Στη νότια πλευρά του λιμανιού , κάτω στα ριζά του λόφου, διατηρείται μια φρεατώδης κάμινος πύρωσης μεταλλευμάτων καλαμίνας της Ελληνικής Εταιρείας. Η Κάμινος Φρύξεως καλαμίνας, όπως αλλιώς ονομάζεται η εν λόγω κάμινος αποτελούσε μέρος ενός κτηριακού συγκροτήματος, του οποίου σήμερα σώζεται μόνο ένας τοίχος. Ιδιαίτερο αρχιτεκτονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα τέσσερα πλευρικά ανοίγματα, καθώς και η λιθοδομή της. Έχει χαρακτηρισθεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και θεωρείται, ότι είναι από τα ελάχιστα δείγματα της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής στον ελληνικό χώρο.