Κλίμα – Μετεωρολογία

 Τα απαραίτητα μετεωρολογικά στοιχεία που αφορούν στην περιοχή του γεωπάρκου καθώς και την ευρύτερη περιοχή προέρχονται από το μετεωρολογικό σταθμό (Μ.Σ.) της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (ΕΜΥ) “Ελληνικό” της Αθήνας.

Από την εξέταση των ανεμολογικών στοιχείων προκύπτει ότι:

  • Στο ΜΣ “Ελληνικό” επικρατούν οι βόρειοι και βορειοανατολικοί άνεμοι.
  • Στο ΜΣ “Ελληνικό” επικρατούν οι ασθενείς άνεμοι (ένταση 1-3 Beaufort), ενώ οι ισχυροί άνεμοι (ένταση >6 Beaufort) εμφανίζονται σπάνια.
  • Το ποσοστό νηνεμίας στο ΜΣ Ελληνικό Αθήνας ανέρχεται στο 18,11% περίπου Από την εξέταση των θερμοκρασιακών δεδομένων προκύπτει ότι στο Μ.Σ. “Ελληνικό” ο θερμότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (28o C) και ο ψυχρότερος είναι ο Ιανουάριος (10,3o C). Το μέσο ετήσιο θερμοκρασιακό εύρος είναι 17,7o C. Επίσης η μέση μέγιστη θερμοκρασία εκτιμήθηκε 31,8o C, ενώ η μέση ελάχιστη σε 7,0o.

Σχετικά με την εποχιακή διακύμανση υγρασίας και βροχοπτώσεων, προκύπτει ότι το μέσος ύψος του υετού στο Μ.Σ. Ελληνικού Αθήνας ανέρχεται σε 364,8mm. Ο ξηρότερος μήνας είναι ο Ιούλιος (5,2mm), ενώ αυτός με το μεγαλύτερο ύψος βροχών είναι ο Δεκέμβριος (64,1 mm). Το ποσοστό υγρασίας κυμαίνεται από 47% το μήνα Ιούλιο έως 70,2% το Δεκέμβριο.

Σύμφωνα και με το διάγραμμα του Emberger κατά Μαυρομμάτη για την Ελλάδα, προκύπτει ότι ο βιοκλιματικός όροφος της περιοχής μελέτης είναι ημίξηρος με υποόροφο χειμώνα ήπιο για την ευρύτερη περιοχή του ΜΣ “Ελληνικό”.

Στο ΜΣ “Ελληνικό” η οικολογικά ξηρά περίοδος, διαρκεί από τον μήνα ΑΠΡΙΛΙΟ έως τον μήνα ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ. Συνεπώς ο χαρακτήρας του βιοκλίματος της περιοχής προσδιορίζεται ως έντονος θερμομεσογειακός.