Μεταλλευτικό Κέντρο του 3ου Χλμ. Λαυρίου – Καμάριζας

  • Αρχική
  • Μεταλλευτικό Κέντρο του 3ου Χλμ. Λαυρίου – Καμάριζας

Η μεταλλευτική περιοχή του 3ου χιλιομέτρου, είναι εύκολα προσβάσιμη, πολύ κοντά στον κεντρικό δρόμο Λαυρίου – Αγίου Κωνσταντίνου και ιδανική για επισκέπτες που θέλουν να το συνδυάσουν με άλλα μέρη για επίσκεψη ως μέρος μιας μονοήμερης περιήγησης. Αρχικά, εισερχόμενοι από την είσοδο παρατηρούμε ένα υπόγειο θάλαμο μεταλλευτικής εξόρυξης και στύλους για τη στήριξη της οροφής κατά τη μεταλλευτική δραστηριότητα του 19ου– 20ου αι. Εντυπωσιακά είναι για τον επισκέπτη τα αρχαία μεταλλευτικά έργα, που έχουν απομείνει όπως οι δαιδαλώδεις ερευνητικές στοές πολύ μικρών διαστάσεων καθώς και τα ίχνη κάθετων αυλακώσεων από τα εξορυκτικά εργαλεία των αρχαίων μεταλλευτών όπως η αρχαία σμίλη (καλέμι) που την ονόμαζαν “Ξοϊς”. Επίσης πολύ κοντά στην είσοδο μπορεί ο επισκέπτης να παρατηρήσει οξειδωμένη σιδηρούχο μεταλλοφορία, που αντικαθιστά το μάρμαρο καθώς επίσης και όμορφους ιδιόμορφους κρυστάλλους ασβεστίτη και φθορίτη “in situ”.

Σε αυτήν την περιοχή εμφανίζεται το περίφημο σπάνιο ορυκτό, Ανναβεργίτης (Annabergite), το οποίο σχηματίζεται λόγω της υπεργενετικής εξαλλοίωσης των ορυκτών Ni (κυρίως Γερσδορφφίτη (Gersdorffite)) και είναι γνωστό ως «Άνθος του νικελίου» με άλλα 73 διαφορετικά ορυκτά. Μαζί με τους κρυστάλλους Ανναβεργίτη, περιγράφηκαν για πρώτη φορά από τον Ανδρέα Κορδέλλα το 1870 άγνωστοι μικροί κρύσταλλοι πράσινου έως κίτρινου-πράσινου χρώματος. Ο Κορδέλλας το ονόμασε «κορδέλλιον», ωστόσο, το 1880, ο A. Weisbach ανέφερε ότι αυτό το ορυκτό ήταν μια ποικιλία από ανναβεργίτη που φέρει Mg (ποικιλία Καμπρερίτη).