Μεταβασικά πετρώματα – Μεταοφιόλιθοι

  • Αρχική
  • Μεταβασικά πετρώματα – Μεταοφιόλιθοι

Εδώ μπορεί κανείς να παρατηρήσει την ύπαρξη μιας ειδικής κατηγορίας πετρωμάτων, που ονομάζεται μεταβασίτες. Αυτά τα πετρώματα, επίσης γνωστοί και ως “πρασινίτες”, παρατηρούνται σε διάφορες τοποθεσίες στην περιοχή της Λαυρεωτικής και βρίσκονται αποκλειστικά στους σχηματισμούς της Ενδιάμεσης Τεκτονικής Ενότητας του Αττικοκυκλαδική Μάζας. Πρόκειται για μεταμορφικά πετρώματα οφιολιθικής (ωκεάνιας) προέλευσης, που χρονολογούνται από το Ιουρασικό, όπως μεταδιαβάσες και μεταγάββρους, οι οποίες έχουν υποστεί την επίδραση της προοδευτικής καθολικής μεταμόρφωσης, αρχικά, σε συνθήκες γλαυκοφανιτικής (υψηλές πιέσεις, χαμηλές/μεσαίες θερμοκρασίες) κατά το Ηώκαινο και στη συνέχεια, με την επίδρασης ανάδρομης μεταμόρφωσης σε συνθήκες πρασινοσχιστολιθικής φάσης (μεσαίες πιέσεις και μέσες/χαμηλές θερμοκρασίες) κατά το Ολιγόκαινο-Μειόκαινο.