Οικία J. B Serpieri – Ανδρέα Κορδέλλα

  • Αρχική
  • Οικία J. B Serpieri – Ανδρέα Κορδέλλα

Tο κτήριο κατασκευάστηκε το 1871 και το 1873 περιήλθε στην ιδιοκτησία της Γαλλικής Εταιρείας, όπου και αποτέλεσε την κατοικία του Ι. B Σερπιέρι. Σύμφωνα με τον Φ. Στεφανόπουλο, το σπίτι του Διευθυντή της Γαλλικής Εταιρείας ήταν ένα οικοδόμημα κυβικό και χωρίς ουσιαστικές αντιπαραθέσεις όγκων. Τα παράθυρα, τονισμένα με θριγκούς και με ξύλινα πλαίσια αποτελούσαν μια αντίθεση στον άσπρο σουβά του σπιτιού (αντίθεση επιφανειών). Στην είσοδο έχουμε αντιπαράθεση στιβαρών γεωμετρικών όγκων σε μια αρχιτεκτονική σύνθεση με διαθέσεις γλυπτικής. Στο εν λόγω κτήριο μέχρι περίπου τη δεκαετία του 1980 στεγαζόταν το ΙΚΑ Λαυρίου. Σήμερα έχει αναπαλαιωθεί και είναι αγορασμένο από ιδιώτη.