Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας & Μεταλλευτικό Φρέαρ “Serpieri No 1”

  • Αρχική
  • Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας & Μεταλλευτικό Φρέαρ “Serpieri No 1”

Βρίσκεται στον οικισμό του Αγίου Κωνσταντίνου και μπορεί να διακριθεί εύκολα, λόγω του σιδερένιου πύργου του μεταλλευτικού φρέατος. Το μεταλλευτικό φρέαρ Serpieri No 1, βάθους 165 μ. (με ορυχεία πέντε επιπέδων), κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Εταιρεία Μεταλλείων Λαυρίου το 1880. Λειτουργούσε μέχρι το 1973 και είναι ένα από τα πιο σημαντικά μνημεία της περιοχής.

Εκτός από τον ανυψωτικό πύργο, βλέπουμε το κτίριο όπου φιλοξενήθηκε ο κινητήρας κίνησης. Το κτίριο φιλοξενεί τώρα το Ορυκτολογικό και Μεταλλευτικό Μουσείο Καμάριζας. Κάποιος μπορεί επίσης να δει τη γέφυρα για τη φόρτωση του μεταλλεύματος, καθώς και τμήματα των υπαίθριων αποθηκών όπου γινόταν η επιλογή του μεταλλεύματος. Το μεταλλευτικό φρέαρ Serpieri No 1 χρησιμοποιήθηκε για την εξαγωγή του μεταλλεύματος καθώς και για την μεταφορά του προσωπικού στα υπόγεια μεταλλεία εξόρυξης.