Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

  • Αρχική
  • Παλαιό 1ο Δημοτικό Σχολείο Λαυρίου

Μετά την ανακαίνισή του, χρησιμοποιείται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις και φιλοξενεί την Κινηματογραφική Λέσχη του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου. Συγκρότημα από δύο όμοια κτίρια, που κτίστηκε το 1901-2 με δαπάνες του Δήμου Λαυρεωτικής, επί Δημάρχου Ιωάννη Ρέλλιου, όπως φαίνεται στην επιγραφή που είναι γραμμένη στο μέτωπο των δύο κύριων εισόδων του κτηρίου με σκοπό να στεγάσει τη Δημοτική Σχολή Αρρένων και Θηλέων. Αρχιτέκτονας ήταν ο Δημήτριος Καλλίας. Το κτήριο, το οποίο βρίσκεται στην οδό Συγγρού παρουσιάζει μια αυστηρή μορφή συμβολική του κύρους και της λειτουργίας του, ενώ η διαίρεση των παραθύρων του με πεσσίσκους θυμίζει τον ανάλογο χειρισμό των ανοιγμάτων του Πολυτεχνείου από τον Καυτατζόγλου. Η σημασία των πεσσίσκων είναι ότι δημιουργώντας ένα μικρό ρυθμό διάφορο των διπλών παραστάδων της εισόδου, απομονώνουν σε μια αυτοτέλεια τα παράθυρα με αποτέλεσμα να σχηματίζεται στην πρόσοψη του ανωτέρω κτηρίου μια σύνθεση τριών ισοδύναμων τόνων: των δύο συγκροτημάτων, των παραθύρων και της εισόδου.