Παλαιό Μηχανουργείο και Χυτήριο

  • Αρχική
  • Παλαιό Μηχανουργείο και Χυτήριο

Αξιόλογο βιομηχανικό συγκρότημα κτηρίων της Ελληνικής Εταιρείας Μεταλλουργείων Λαυρίου που βρίσκεται κοντά στο λιμάνι, το οποίο χρησίμευε για τις επισκευές και τη συντήρηση των ατμομηχανών , των σιδηροδρόμων και των καμίνων. Επίσης είχε τη δυνατότητα να κατασκευάζει καινούργια αντικείμενα, ενώ οι αυλές του χρησίμευαν για τη λεβητοποιία και την αποθήκευση υλικών. Το κτηριακό συγκρότημα του Μηχανουργείου, το οποίο χρησίμευε για όλες τις παραπάνω εργασίες, παρουσιάζει όλα εκείνα τα χαρακτηριστικά στοιχεία της βιομηχανικής αρχιτεκτονικής του Λαυρίου, όπως είναι η «εν σειρά» διάταξη των επιμέρους κτισμάτων, οι στέγες με τα υπερυψωμένα τμήματα, ο στρογγυλός φεγγίτης στο αέτωμα και οι τοξοστοιχίες. Ιδιαίτερο δε, ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ξύλινες κατασκευές στις στέγες με τους τεράστιους δοκούς και τα ζευκτά που τις συγκρατούν. Ένα μεγάλο τμήμα του Μηχανουργείου της Ελληνικής Εταιρείας, αποκαταστάθηκε από το Δήμο Λαυρεωτικής και σήμερα χρησιμοποιείται για την τέλεση πολιτιστικών εκδηλώσεων και συνεδρίων . Επίσης λειτουργεί ως εκθεσιακός χώρος, ενώ από το τέλος του 2003 ένα μέρος του χρησιμοποιείται ως παιδική βιβλιοθήκη και «στέκι νεολαίας». Το υπόλοιπο τμήμα του βρίσκεται σε πολύ κακή κατάσταση, ενώ με την αποκατάστασή του θα μπορούσε να ενσωματωθεί λειτουργικά με το υπόλοιπο συγκρότημα για ανάλογες εκδηλώσεις.