Παλαιοί στρατώνες

Τα κτίρια των στρατώνων φιλοξένησαν τις στρατιωτικές δυνάμεις για τις μεγάλης έκτασης απεργίες των μεταλλωρύχων του 1896 και 1906. Κατασκευάστηκαν ειδικά για τους σκοπούς της παραμονής των στρατιωτικών δυνάμεων, και βρίσκονται σε υψηλή θέση στο ΒΑ άκρο του χωριού.