Παράκτια Ζώνη

Το γεωπάρκο της Λαυρεωτικής βρίσκεται στα ΝΑ άκρα της Αττικής. Στην περιοχή βρίσκονται διάσπαρτοι λόφοι, κατευθυνόμενοι από ΒΑ έως ΝΔ, με μέσο υψόμετρο περίπου 250 έως 300 μ. Τα χαμηλότερα σημεία της περιοχής βρίσκονται σχεδόν στην επιφάνεια της θάλασσας και το υψηλότερο σημείο βρίσκεται στο όρος Πάνειο με υψόμετρο 637 μ.

Μια επιμήκη κοιλάδα, η Κοιλάδα των Λεγρενών, με διεύθυνση ΒΔ-ΝΑ, χωρίζει ολόκληρη την περιοχή σε δύο τμήματα: την ανατολική και τη δυτική. Το μεταλλοφόρο τμήμα της Λαυρεωτικής βρίσκεται στο ανατολικό τμήμα.  Μικρότερες κοιλάδες, όπως αυτές της και της Σούριζας και της Αγριλέζας, βρίσκονται επίσης ανάμεσα στους λόφους.

Στην παράκτια περιοχή εντοπίζονται Παράκτιες Γεωμορφές Θαλάσσιας Απόθεσης όπως Ψηφιδοπαγείς αιγιαλοί, Παράκτιοι κρημνοί (Coastal cliffs) και Φραγματικές γεωμορφές απόθεσης Τόμπολο (Tompolo).