Πορφυριτικού τύπου γρανοδιοριτικές και δακιτικές φλέβες (Ευρίτες)

  • Αρχική
  • Πορφυριτικού τύπου γρανοδιοριτικές και δακιτικές φλέβες (Ευρίτες)

Παραμορφωμένες ή/και απαραμόρφωτες ΔΒΔ και ΒΑ ως Α- διεύθυνσης πορφυριτικού τύπου, I- και S-τύπου, γρανοδιοριτικής, διοριτικής, δακιτικής και πυριτικής σύστασης φλέβες και σώματα με γρανοφυρικό ιστό (γνωστοί και ως «Ευρίτες»,από τοπικούς μεταλλωρύχους) διεισδύουν στις λιθολογίες τόσο της Κατώτερης όσο και της Ενδιάμεσης Ενότητας. Εμφανίζονται σε μεγάλες αποστάσεις από τον γρανοδιορίτη της Πλάκας (≥ 5-10 km, π.χ. στο Σούνιο). Εμφανίζονται υδροθερμικά εξαλλοιωμένοι, τοπικά μεταλλοφορούν και σχετίζονται με τοπικά μετασωματικά φαινόμενα στα πετρώματα ξενιστές. Επιπλέον, παραμορφωμένα γρανιτοειδή εμφανίζονται ως λακκόλιθοι, σωλήνες και φλέβες κατά μήκος της επαφής του Ρήγματος Αποκόλλησης του WCDS ή εντός του hangingwall. Οι ηλικίες τους κυμαίνονται 9,4 έως 8,34 Ma. Η ηλικία των 9,4 Ma των πορφυριτικών φλεβών κάτω τμήμα του WCDS καθορίζει την ελάχιστη ηλικία της μαγματικής δραστηριότητας στο Λαύριο, ενώ η ηλικία των 8,34 Ma των γρανιτοειδών S- τύπου εντός του hangingwall δείχνει ότι η το Ρήγμα Αποκόλλησης ήταν ενεργό τουλάχιστον έως τις 8,3 Ma.