Συνολική αξιολόγηση

 Οι αξίες της περιοχής Λαυρεωτικής συνοψίζονται στις εξής:

  • Γεωλογική – Ορυκτολογική αξία: Παρουσιάζει μεγάλο γεωλογικό και ορυκτολογικό ενδιαφέρον. Χαρακτηριστικά της πετρώματα είναι τα μεταμορφωσιγενή (σερικιτικοί – χλωριτικοί σχιστόλιθοι) που εμπεριέχουν μεταβασάλτες και μεταγάβρους. Είναι ένα ανοιχτό ορυκτολογικό μουσείο, καθώς έχουν διαπιστωθεί γύρω στα 130 ορυκτά, πολλά από τα οποία προσδιορίστηκαν για πρώτη φορά εκεί.
  • Μεταλλευτική – Μεταλλουργική αξία: Η Λαυρεωτική περιέχει μεγάλη ποικιλία μεταλλευμάτων, πολλά από τα οποία από άποψη ποσοτική, δεν είναι εκμεταλλεύσιμα. Τα σπουδαιότερα από τα εκμεταλλεύσιμα είναι όσα περιέχουν αργυρούχο μόλυβδο και επίσης τα χαλκούχα και τα ψευδαργυρούχα, που βίσκονται συνήθως ανάμικτα μεταξύ τους.
  • Περιβαλλοντική αξία (οικοσυστήματα, τύποι οικοτόπων, χλωρίδα, πανίδα): Στην περιοχή συναντώνται δάση με υψηλόκορμα δενδρώδη φυτικά είδη (κυρίως πεύκα) σε περιορισμένες θέσεις των ορεινών όγκων της Λαυρεωτικής, που χαρακτηρίζονται από μεγάλους ρυθμούς παραγωγικότητας και που αποτελούν καταφύγιο για πολλά είδη της πανίδας. Στην περιοχή επίσης εντοπίζονται εκτάσεις με πολλούς τύπους οικοτόπων του Παραρτήματος Ι της 92/43, καθώς και σημαντικά είδη χλωρίδας.
  • Βιομηχανική αξία: Το Λαύριο υπήρξε από τις πρώτες βιομηχανικές πόλεις της μετεπαναστατικής Ελλάδος, με σημαντική για την εποχή τεχνική και κοινωνική υποδομή και ανθούσα οικονομική δραστηριότητα. Στις παλιές βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Γαλλικής Εταιρείας, έχει ιδρυθεί το «Τεχνολογικό Πολιτιστικό Πάρκο Λαυρίου» και το Βιοτεχνικό-Βιομηχανικό Εκπαιδευτικό Μουσείο.
  • Ιστορική αξία: Η περιοχή του Λαυρίου με τα φημισμένα της μεταλλεία, αποτελεί ιστορικό μνημείο της μεταλλευτικής τέχνης. Το όνομά του είναι συνδεδεμένο με τη φωτεινότερη εποχή του αρχαίου πολιτισμού, με την ακμή δηλαδή της αθηναϊκής πολιτείας.
  • Κοινωνική αξία (εργατικό κίνημα): Στο Λαύριο είχαμε την πρώτη μαζική συσσώρευση βιομηχανικών εργατών στην ελληνική επικράτεια. Σε μια πόλη που ουσιαστικά δημιουργήθηκε από εργάτες και υπαλλήλους των μεταλλείων και στην οποία αναπαραγόταν η ταξική διαστρωμάτωση του εργασιακού χώρου. Εδώ έχουμε  μερικές από τις πρώτες σοσιαλιστικές οργανώσεις της χώρας και τις πρώτες εργατικές κινητοποιήσεις.
  • Πολιτιστική αξία: Η χερσόνησος του Λαυρίου έχει σημαντικότατη αρχαιολογική αξία και έχει κηρυχτεί ως αρχαιολογικός χώρος σε πολλές αξιόλογες περιοχές της. Όπως προαναφέρθηκε, σήμερα συναντώνται μουσεία και πολιτιστικές δραστηριότητες.
  • Αισθητική αξία: Στην περιοχή του Λαυρίου, πέραν της παραλιακής περιοχής στην οποία αναπτύσσονται κυρίως οικιστικές δραστηριότητες, συναντάται, στην περιοχή κυρίως του Εθνικού Δρυμού Σουνίου, ένα εκτενές πευκοδάσος (Pinus halepensis). Ο Εθνικός Δρυμός Σουνίου είναι η σημαντικότερη ενιαία περιοχή όσον αφορά την προστασία του πευκοδάσους στη γεωγραφική ζώνη της νότιας Αττικής. Επίσης στο Λαύριο συναντώνται μνημεία βιομηχανικής αρχαιολογιίας με σημαντική αισθητική αξία.
  • Τουριστική αξία: Αν και το μεγαλύτερο μέρος της σημερινής τουριστικής κίνησης εστιάζεται στην περιοχή του Σουνίου και του Εθνικού Δρυμού, το Λαύριο παρουσιάζει ένα αυξανόμενο τουριστικό ενδιαφέρον.