Συνοικία Σπανιόλικα

Πρόκειται για εργατικό οικισμό, ο οποίος είναι ο πρώτος όχι μόνο του Λαυρίου αλλά και της Ελλάδας, από τον οποίο σώζονται ορισμένες μόνο κατοικίες . Η συνοικία πήρε το όνομά της – το οποίο διατηρείται και σήμερα, φέροντας την εθνική ονομασία «Σπανιόλικα» – από το γεγονός ότι οι πρώτοι που έμεναν εκεί ήταν οι καμινευτές που έφερε από την Καρθαγένη της Ισπανίας ο Illarion Roux το 1865 για να επιληφθούν της ανακαμίνευσης των σκωριών. Δίπλα στις εγκαταστάσεις, λοιπόν της Roux-Serpieri-Fressynent C.E εγκαθίστανται οι Ισπανοί καμινευτές που φέρνει ο εκ Μασσαλίας τραπεζίτης Illarion Roux, ο οποίος διατηρούσε μεταλλουργική εταιρεία ανακαμίνευσης σκωριών της Ρωμαϊκής εποχής.