Τύποι οικοτόπων ‘NATURA 2000’

Οι τύποι οικοτόπων της περιοχής Natura 2000 σε σχέση με τους υπό μελέτη γεώτοπους είναι:

 • Απόκρημνες βραχώδεις ακτές με βλάστηση στη Μεσόγειο (με ενδημικά Limonium)
 • Μεσογειακές και θερμοατλαντικές αλόφιλες λόχμες (Arthrocnemetalia fruticosae)
 • Υποτυπώδεις κινούμενες θίνες
 • Θίνες με βλάστηση σκληρόφυλλων θάμνων (Cisto-Lavenduletalia)
 • Δενδρώδεις θαμνώνες με Juniperus phoenicea
 • Διάσπαρτοι υποβαθμισμένοι πουρναρότοποι (garrigues)
 • Φρύγανα Sarcopoterium spinosum ,
 • Ψευδοστέππες με αγροστώδη και μονοετή φυτά (Thero-brachyetea)
 • Σκληρόφυλλα βοσκόμενα δάση (dehesas) με Quercus suber ή και Quercus ilex ,
 • Χασμοφυτική βλάστηση ασβεστολιθικών πρανών της Ελλάδας – Βράχια Αιγαίου . Θερμομεσογειακές παραποτάμιες στοές (NerioTamariceteae) ,
 • Δάση ελιάς και Χαρουπιάς ,
 • Μεσογειακά δάση πεύκης με ενδημικά είδη πεύκης.
chorida_lavreotiki