Βασικός σχεδιασμός

Ο βασικός στόχος τoυ γεωπάρκου είναι η διασφάλιση της βιώσιμης ανάπτυξης της Λαυρεωτικής, μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο σχεδιασμού βασισμένο στο Ρυθμιστικό Σχέδιο Αθηνών (ΡΣΑ) αλλά και στο Πρόγραμμα Αττική SOS.

Οι ρυθμίσεις στοχεύουν:

 • Στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος και των ιστορικών τόπων.
 • Στην ανάσχεση της διάσπαρτης οικιστικής εξάπλωσης.
 • Στην αξιοποίηση των τοπικών αναπτυξιακών δυνατοτήτων με μακροπρόθεσμη προοπτική. 

Η μελέτη καθορίζει:

 • Τρεις γενικές κατηγορίες ζωνών χρήσεων, ανάλογα με το βασικό προσανατολισμό τους:

α. Ζώνες υψηλής προστασίας (αρχαιολογικοί χώροι, βιότοποι, περιαστικό πράσινο, ζώνες παραλίας).

β. Ζώνες μέσης προστασίας και ήπιας αναψυχής (γεωργική γη, ζώνες αναψυχής).

γ. Ζώνες αναπτυξιακές (Β’ κατοικίας, τουριστικές, βιομηχανικές) στις οποίες ακολουθεί πολεοδομική μελέτη.

 • Όρους και περιορισμούς δόμησης εναρμονισμένους με τον χαρακτήρα της κάθε επιμέρους ζώνης.
 • Βασικούς άξονες επικοινωνίας και βασικές υποδομές.

Οι προγραμματιζόμενες ρυθμίσεις αποβλέπουν:

 • Στον περιορισμό του φάσματος των επιτρεπόμενων χρήσεων, σύμφωνα με τον κυρίαρχο χαρακτήρα της κάθε επιμέρους ζώνης.
 • Στη μείωση της επιτρεπόμενης κάλυψης και εκμετάλλευσης των οικοπέδων και στον καθορισμό κατάλληλων αρτιοτήτων γηπέδων, έτσι ώστε να εξασφαλίζονται οι χαμηλές οικιστικές πυκνότητες που αρμόζουν στον εξωαστικό χώρο.
 • Στην οικολογική ισορροπία και ανασυγκρότηση της Αττικής με την εξασφάλιση του ζωτικού ελεύθερου χώρου.
 • Στην προστασία της περιαστικής γης από την απρογραμμάτιστη αστικοποίηση και την άναρχη δόμηση.
 • Στη διοχέτευση των οικιστικών πιέσεων και των περιαστικών παραγωγικών (βιομηχανιών, βιοτεχνιών, Εμπορικών) δραστηριοτήτων σε διαμορφωμένους χώρους υποδοχής με την απαραίτητη υποδομή.
 • Στην αυστηρή προστασία και διαφύλαξη του εναπομείναντος ελεύθερου χώρου και του φυσικού περιβάλλοντος, του πρασίνου, της γεωργικής γης, των αρχαιολογικών χώρων και των ιστορικών τόπων.

Αυτή η οργάνωση του χώρου αναμένεται να οδηγήσει στην αναδιάρθρωση του μοντέλου ανάπτυξης της περιοχής, κατευθύνοντας τις οικιστικές και αναπτυξιακές πιέσεις στις κατάλληλες περιοχές, και διασφαλίζοντας τον κυρίαρχο χαρακτήρα της Λαυρεωτικής, ως ελεύθερου φυσικού χώρου, ζωτικού για τη λειτουργία της μητροπολιτικής περιοχής της πρωτεύουσας, και ως ενός εκτεταμένου αρχαιολογικού πάρκου με διεθνή ακτινοβολία. Στο ίδιο πνεύμα κινείται και ο χαρακτηρισμός της περιοχής ως Γεωπάρκο, με στόχο την προσέλκυση ακόμα περισσότερο επισκεπτών, οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα περιήγησης σε μία περιοχή με πληθώρα αξιών, τόσο πολιτιστικών όσο και περιβαλλοντικών, δίνοντας τη δυνατότητα της ανάπτυξης και του γεωτουρισμού στην περιοχή.

Επισημαίνεται επίσης ότι σύμφωνα με το ρυθμιστικό σχέδιο που έχει εκπονήσει ο Οργανισμός Αθήνας για την Νοτιοανατολική Αττική, προβλέπεται η χωροθέτηση μιας ζώνης – υποδοχέα δραστηριοτήτων τουρισμού και παραθερισμού σε γειτνίαση με τις ναυπηγοεπισκευαστικές εγκαταστάσεις και τη μαρίνα αναψυχής στο Λαύριο.