Υπόγεια Μεταλλευτική Στοά No 80

  • Αρχική
  • Υπόγεια Μεταλλευτική Στοά No 80

Η μεταλλευτική στοά “Νο 80” είναι η τελευταία περιοχή εξόρυξης της σύγχρονης περιόδου εξορυκτικής δραστηριότητας στην περιοχή Λαυρεωτικής. Αυτό το ορυχείο κατασκευάστηκε από τη Γαλλική Μεταλλευτική Εταιρεία του Λαυρίου μεταξύ 1956-58 και λειτούργησε μέχρι το 1977. Στην είσοδο του ορυχείου βρίσκεται ο χώρος επισκευής του παλαιού μεταλλευτικού τραίνου. Σε αυτό το ορυχείο εμφανίζεται η πιο σημαντική μεταλλοφορία φλεβικού τύπου στο Λαύριο, γνωστή ως «Φλέβα 80» ή «Φιλόνι 80» (Compagnie Francaise des Mines du Laurium, CFML έως το 1875). Η φλέβα «Φιλόνι 80» είχε πλάτος ≤ 2m και εκτείνεται για τουλάχιστον 1km, δηλαδή, από την Πλάκα (ανατολικά) έως την κοιλάδα Αδάμι (δυτικά). Η εκτιμώμενη συνολική παραγωγή αυτής της φλέβας είναι περίπου 90 Kt που εξορύχθηκε με μέση περιεκτικότητα σε Pb-Zn 14-15 wt. % και 500 έως 4500 ppm παραγώμενου Ag. Στην ίδια στοά, έχουν ανακαλυφθεί 125 διαφορετικά ορυκτά (συμπεριλαμβανομένων ορισμένων ορυκτών TL). Η μεταλλοφορία δημιουργήθηκε εντός ενός ΑΝΑ-ΔΒΔ διεύθυνσης, υψηλής κλίσης κανονικού ρήγματος, το οποίο βυθίζεται 40-55 ° ΝΝΔ που σχηματίστηκε κάτω από το εφελκυστικό πεδίο τάσης περίπου Ν-S κατεύθυνσης που κυριάρχησε στη Λαυρεωτική στο Άνω Μειόκαινο.

 

Η φλέβα “Φιλόνι 80” φιλοξενείται/τέμνει κερατίτες, πυρροτινικό σκαρν και σκαρνοειδές και τις μεταλλοφοριές αντικατάστασης ανθρακικών με χαρακτηριστικές επιθερμικούς ιστούς. Οι κερατίτες και το σκαρν εμφανίζονται υδροθερμικά εξαλλοιωμένα (αργιλική εξαλλοίωση), αποκαλύπτοντας ότι η φλεβική μεταλλοφορία είναι μεταγενέστερη τβν μετασωματικών πετρωμάτων. Επιπλέον, σε αυτό το ορυχείο, ο επισκέπτης μπορεί να παρατηρήσει τη χαρακτηριστική εμφάνιση της μεταλλοφορίας τύπου σκαρν και σκαρνοειδούς με τον «σχηματισμό του επιδοτίτη», το ίχνος του WCDS, καθώς και τη στρωματόμορφη μεταλλοφορία τύπου skarn-free Pb-Zn-Fe-As μάντος ή / και μεταλλεύματα τύπου καμινάδων.